Om oss


Troligen Sveriges mest välsorterade leverantör av postemballage.

Affärsidé

Till återförsäljare sälja postemballage och förpackningar med och utantryck, kuverterings- och posthanteringstjänster.

Historik

Hos oss på Postemballage finns en stor erfarenhet och kunnande om produkter och tjänster inom den grafiska branschen. Tillsammans har vi över 60 års erfarenhet.

Verksamhetspolicy

Vi ska leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet, och tillgodose våra kunders behov.

Verksamheten ska kännetecknas av kundanpassade lösningar, hög kundfokus, samt bedrivas med kunniga och motiverade medarbetare.

Egen produktion

Kuverttryckning, inkjet printing, kuvertering, tryck av bärkassar och bubbelpåsar,  skärning, falsning, plockning, oblatering, inlastning, perfning, bigning och häftning.